Profile

rapassa

เป็นพนักงานออฟฟิศ แต่งหน้ามาทำงานค่ะ ต้องปกปิด ริ้วรอยต่าง ๆ ทั้งใต้ตา สีผิวไม่เสมอกัน แต่ก็ต้องใช้เวลาจำกัดในตอนเช้าYou need to Login!!!