REVIEWS

รีวิวเครื่องสำอางจากผู้ใช้จริง

ไม่ชอบอย่างแรง ใช้แล้วปากแห้งกว่าเดิมอีก

  • เป็นเครื่องสำอางที่ใช้อยู่เป็นประจำใช่หรือไม่ : ใช่
  • รีวิวผลิตภัณฑ์เมื่อ : -
  • ผลลัพธ์หลังการใช้ : -
  • ซื้อผลิตภัณฑ์จาก : -
รีวิวเมื่อ 20 Oct 2010

Dev-Cha USED CACHE: home_widget_rangking_v01_20180225 ... home_widget_rangking_v02_20180225

RANKING

Scar Care

Smooth E

Smooth Sca Serum Advanced Formula
166 pt. จำนวน 46 รีวิว

Smooth E

Silicone Scar Smooth
49 pt. จำนวน 14 รีวิว

Provamed

Scar Zone Advance
36 pt. จำนวน 12 รีวิว
more +