นโยบายการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ Cosmenet.in.th ใช้คุกกี้เพื่อทำให้ท่านได้รับบริการที่แตกต่างจากผู้ใช้อื่น ๆ ในเว็บไซต์ของเรา คุกกี้จะช่วยให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดีและปรับปรุงบริการได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้เรียบร้อยแล้ว
สถานะปัจจุบันของคุณ: ไม่ได้รับความยินยอม

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความที่ประกอบด้วยข้อมูลเพียงเล็กน้อย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์หนึ่ง ๆ จากนั้น ระบบจะทำการส่งคุกกี้กลับไปยังเว็บโดเมนต้นทางในครั้งต่อมาที่ท่านกลับมาเข้าชมเว็บไซต์ ทั้งนี้ หน้าเว็บส่วนใหญ่อาจประกอบขึ้นจากหลายเว็บโดเมน ดังนั้น เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ใด ๆ เบราว์เซอร์ของท่านอาจได้รับคุกกี้จากหลายแหล่งที่มา

คุกกี้มีประโยชน์เนื่องจากเป็นการอนุญาตให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้ และรับบริการในหน้าเว็บต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดจำค่าที่เลือกใช้ และปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้โดยทั่วไป นอกจากนี้ คุกกี้ยังถูกนำไปใช้เพื่อการปรับแต่งโฆษณาให้ตรงกับความสนใจของท่าน ผ่านการติดตามการเรียกดูเว็บไซต์ต่าง ๆ ของท่าน

คุกกี้เซสชั่นจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ ในขณะที่คุกกี้ถาวรจะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของท่านหลังจากปิดเบราว์เซอร์ไปแล้ว (เพื่อจดจำค่าที่เลือกใช้ของท่านเมื่อท่านกลับมาที่เว็บไซต์นี้)

คุกกี้ประเภทต่าง ๆ ที่ Cosmenet ใช้งาน มีดังนี้

 • คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies):

  คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical/Performance Cookies):

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา

 • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies):

  คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน, ภาษา, ภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies):

  คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงก์ที่ท่านเยี่ยมชม เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของคุณมากขึ้น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies):

  คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ท่านสนใจ การป้องกันหรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้ำ ๆ เพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา

โปรดทราบว่าบุคคลที่สาม (ได้แก่ เครือข่ายผู้จัดทำโฆษณาและผู้ให้บริการภายนอก เช่น ผู้ให้บริการการวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์) อาจจะใช้คุกกี้รายการอื่นใดที่มิได้อยู่ในการควบคุมของเรา คุกกี้เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเป็นเชิงวิเคราะห์และเพื่อการปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

การตั้งค่าคุกกี้

ท่านสามารถบล็อคการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ ซึ่งมีตัวเลือกที่จะบล็อคการตั้งค่าของคุกกี้ทั้งหมดหรือบางรายการ แต่หากท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์ไว้ที่ “บล็อคคุกกี้ทั้งหมด” (ซึ่งรวมไปถึงคุกกี้ที่จำเป็นอย่างสูงสำหรับการทำงานของเวปไซด์) ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ของเราได้

คุกกี้ที่ทางเว็บไซต์เก็บไว้จะมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่เก็บครั้งล่าสุด ยกเว้นแต่คุกกี้ที่จำเป็นอย่างสูงสำหรับการทำงานของเว็บไซต์

หากเกิดปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับการเก็บคุกกี้ภายในเว็บไซต์ สามารถติดต่อได้ที่อีเมล์ contact@cosmenet.in.th
ฝ่ายดูแลข้อมูลส่วนบุคคล โทร 0 2946 3700 ต่อ 1

หรือผ่านทางไปรษณีย์มาที่ บริษัท บัซซ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
32/144 ซอยนวลจันทร์ 12 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
(ส่งถึง ฝ่ายดูแลข้อมูลส่วนบุคคล)

อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2021


คุณสามารถอ่านนโยบายและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ที่ปุ่มนโยบายความเป็นส่วนตัวด้านล่างนี้

Cosmenet.in.th

Loading...