FacebookBeautyTester
Patom Organic
Patom Organic

Patom Organic

“ปฐม” ผลิตภัณฑ์ไทยออร์แกนิก ที่ผสมผสานภูมิปัญญาไทยแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง โดยมีรากฐานการผลิตวัตถุดิบออร์แกนิกจากฟาร์มสวนสามพราน และเครือข่ายเกษตรกรท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสามพรานโมเดล ซึ่งมีผลิตภัณฑ์เด่นๆด้วยกันหลายอย่าง เช่น แชมพู, ครีมนวดผม, ชาวเวอร์เจล, บอดี้โลชั่น เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์

Cosmenet.in.th

Loading...