Frudia
Frudia

Frudia

ต้นกำเนิดแบรนด์ฟลูเดีย
ฟลูเดียมีการวิจัย และ พัฒนามากกว่า 30 ปี
ฟลูเดียเป็นแบรนด์ทีได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลไม้บริสุทธิ์ จากการวิจัย ค้นคว้าด้วยระยะเวลา 30 ปีของนักวิจัยผลไม้เพื่อค้นพบความลับในการรังสรรค์ความงดงามสู่ผิวพรรณ ด้วยกรรมวิธีเฉพาะของแบรนด์ ตลอดไปจนถึงความพิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบจากธรรมชาติ ความศรัทธาในคุณประโยชน์จากผลไม้ทีเกิดโดยธรรมชาติ
 
Slogan ของแบรนด์ฟลูเดีย
FRUDIA Derived from Fruit ฟลูเดียเกิดจากการผสมผสานของคําว่า “Fruits (ผลไม้)” และ “Dia (จาก)” จึงเป็นที่มาของ Slogan ที่ว่า “ ความสวยงามทีมี แหล่งกําเนิดจากผลไม้ ”

WHAT IS R VITA W™
R VITA W™ เป็นกรรมวิธีเฉพาะของแบรนด์ฟลูเดียในการสกัดน้ำผลไม้ด้วยอุณหภูมิต่ำ เพื่อคงคุณค่าสารอาหาร และวิตามินจากน้ำผลไม้ก่อนนำมาใช้เป็นส่วนผสมหลักของสกินแคร์แบรนด์ฟลูเดีย เพื่อส่งคุณค่าสารอาหาร และ วิตามินเข้าบำรุงผิวพรรณอย่างล้ำลึก


Twitter : FrudiaThailand
Tel. 02 116 0180

ร้านค้าออนไลน์ : 
 

ผลิตภัณฑ์

Cosmenet.in.th

Loading...