• Home
  • Brand
  • รีวิวเครื่องสำอาง thursday plantation

Thursday Plantation

Thursday Plantation
Thursday Plantation

Thursday Plantation

Brand Name : Thursday Plantation (เธิร์สเดย์ แพลนเทชั่น)

ให้เธิร์สเดย์ แพลนเทชั่น ดูแลคุณดูดีอย่างเป็นธรรมชาติ

Thursday Plantation เป็นเจ้าแรกๆที่ได้มีการบุกเบิกอุตสาหกรรม TEA TREE OIL ที่ประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่ใน ค.ศ 1970 โดยเริ่มแรก ผู้ก่อตั้ง Mr.Eric White ได้ทำการเช่าพื้นที่ในการเพาะปลูก โดยให้สัญญาเช่าพื้นที่มาทางไปรษณีย์ ในวันพฤหัส จึงเป็นที่มีของชื่อว่า Thursday Plantation


โดยทางบริษัทได้มีนโยบายในการพัฒนาสินค้าและควบคุมคุณภาพการผลิตภัณฑ์ โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ โดยผลิตภัณฑ์ของ Thursday Plantation มีการใส่ใจเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูก ควบคุมการผลิตภายใต้ มาตราฐาน GMP ไปจนถึง บริษัท มีทีมงานที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และมีการค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทยังได้รับรางวัลและใบรับรองคุณภาพจากหลายสถาบันทั่วโลก


Thursday Plantation เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ไม่มีส่วนผสมของ SLS, Synthetic parabens, น้ำหอม เป็นต้น ดังนั้นผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่า สินค้า ภายใต้ Thursday Plantation มีประสิทธิภาพ และ ความปลอดภัยสูงสุดอย่างแท้จริง

มีวางจำหน่ายที่ : Boots, Watson, Tsuruha, EVEANDBOY, LAB, Beautrium และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป


PRODUCTS

All result 6 Products

Thursday Plantation

Rosehip Oil Certificated Organic Restorative
อันดับ 3 Face Oil
62 pt. จำนวน 15 รีวิว

Thursday Plantation

Tea Tree Oil Multipurpose Liquid
อันดับ 6 Acne Care
269 pt. จำนวน 60 รีวิว

Thursday Plantation

Tea Tree Acne Gel
Acne Care
0 pt. จำนวน 0 รีวิว

Thursday Plantation

Tea Tree Daily Face Wash
Foam
0 pt. จำนวน 0 รีวิว

Thursday Plantation

Tea Tree Daily Face Cleanser
Cleanser
4 pt. จำนวน 1 รีวิว

Thursday Plantation

Tea Tree Skin Care Soap
Soap
0 pt. จำนวน 0 รีวิว