REVIEWS

รีวิวเครื่องสำอางจากผู้ใช้จริง

ทาแล้วดูไม่มากเกินไป เป็นธรรมชาติ เพราะว่าไม่ค่อย
ปกปิดอะไรเท่าไหร่ เหมาะสำหรับคนที่หน้าไม่มีปัญหา
อะไร
กลิ่นไม่ค่อยจรรโลงใจ
ปริมาณค่อนข้างเยอะเทียบกับราคา
คงไม่ซื้อต่อเพราะเรารู้สึกว่าไม่ค่อยทำให้อะไรเปลี่ยน
แปลง

  • เป็นเครื่องสำอางที่ใช้อยู่เป็นประจำใช่หรือไม่ : ใช่
  • รีวิวผลิตภัณฑ์เมื่อ : -
  • ผลลัพธ์หลังการใช้ : เป็นธรรมชาติ
  • ซื้อผลิตภัณฑ์จาก : -
รีวิวเมื่อ 27 Oct 2009

Dev-Cha USED CACHE: home_widget_rangking_v01_20180422 ... home_widget_rangking_v02_20180422

RANKING

Toner

Neutrogena

Alcohol Free Toner
199 pt. จำนวน 55 รีวิว

Oriental Princess

Radiance C Refreshing Toner
170 pt. จำนวน 65 รีวิว

Skinfood

Peach Sake Toner
153 pt. จำนวน 60 รีวิว
more +