REVIEWS

รีวิวเครื่องสำอางจากผู้ใช้จริง

เราใช้แล้วไม่ค่อยดีอ่ะ
หน้าค่อนข้างมันแล้ว
ไม่ขาวขึ้นอ่ะ

  • เป็นเครื่องสำอางที่ใช้อยู่เป็นประจำใช่หรือไม่ : ใช่
  • รีวิวผลิตภัณฑ์เมื่อ : -
  • ผลลัพธ์หลังการใช้ : -
  • ซื้อผลิตภัณฑ์จาก : -
รีวิวเมื่อ 26 Feb 2010

Dev-Cha USED CACHE: home_widget_rangking_v01_20180220 ... home_widget_rangking_v02_20180220

RANKING

Foot care

Oriental Princess

Foot & Cracked Heel Therapy
139 pt. จำนวน 42 รีวิว

Polka

Cracked Heel Cream
108 pt. จำนวน 30 รีวิว

Oriental Princess

Refreshing Deodorant Foot Spray
61 pt. จำนวน 20 รีวิว
more +