REVIEWS

รีวิวเครื่องสำอางจากผู้ใช้จริง

ทำให้ผมนุ่มสลวยขึ้น

  • เป็นเครื่องสำอางที่ใช้อยู่เป็นประจำใช่หรือไม่ : ไม่ใช่
  • รีวิวผลิตภัณฑ์เมื่อ : เริ่มใช้
  • ผลลัพธ์หลังการใช้ : ผมนุ่ม ลื่นไม่พันกัน
  • ซื้อผลิตภัณฑ์จาก : ดรักสโตร์ (วัตสัน, บู๊ทส์, ซูรูฮะ, โอเกนกิ)
รีวิวเมื่อ 21 Feb 2016 at 23:02

Dev-Cha USED CACHE: home_widget_rangking_v01_20180225 ... home_widget_rangking_v02_20180225

RANKING

Body Balm /Butter

Beauty Buffet

Scentio Raspberry Body Butter
121 pt. จำนวน 35 รีวิว

H2O

Raspberry Guava Moisture Boosting Body Balm
69 pt. จำนวน 20 รีวิว

I love ...

Vanilla & Ice Cream Nourishing Body Butter
45 pt. จำนวน 14 รีวิว
more +