Profile

deeriary

เดียร์สนใจในโลกของเครื่องสำอาง skin care ค่ะ ทำให้เริ่มติดตาม Blogger และเพจที่มีรีวิว item ใหม่ ๆ จนได้ลองทำรีวิวเองบ้าง เวิร์คบ้าง ไม่เวิร์คบ้าง แต่ก็บอกได้ว่าหลงรักการรีวิวมากเหมือนกันค่ะ

Pages : 1