• Home
  • Brand
  • รีวิวเครื่องสำอาง biore

Biore

Biore
Biore

Biore

ก่อตั้งวันที่ :-
Made in : คาโอ ประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพรวมของ Brand : Biore คาโอ ประเทศไทย ประกอบด้วย บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด คาโอ ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2507 เพื่อดำเนินงานการผลิต และจำหน่ายแชมพู  และผงซักฟอก และในปีพ.ศ. 2515 ได้ก่อตั้ง โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ


ปรัชญา & สโลแกน : Biore The Beginning point of happiness from the clear skin (จุดเริ่มต้น ความสุขของผิวใส)
สินค้า :

Biore
บริการ : Biore Facial Foam ,Biore UV ,Biore Makeup Remover , Biore Porepack , Biore Shower Cream

ข้อมูลการติดต่อ :
Counter Location :


Store Location : วางจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป และร้านสุขภาพและความงามPRODUCTS

All result 73 Products

Biore

UV Aqua Rich Watery Essence SPF50+ PA++++
อันดับ 1 Sun protection for face
2173 pt. จำนวน 552 รีวิว

Biore

Cleansing Milk
อันดับ 1 Cleansing Milk
752 pt. จำนวน 181 รีวิว

Biore

Cleansing Cotton
อันดับ 1 Cleansing Wipes
324 pt. จำนวน 88 รีวิว

Biore

2in1 Makeup Remover Foam
อันดับ 1 Foam
739 pt. จำนวน 226 รีวิว

Biore

Pore Pack Black
อันดับ 1 Peeling
391 pt. จำนวน 140 รีวิว

Biore

UV Aqua Rich Watery Gel SPF50+/PA++++
อันดับ 1 Sun protection for body
566 pt. จำนวน 126 รีวิว

Biore

Perfect Cleansing Water
อันดับ 2 Cleansing Lotion/ Water
832 pt. จำนวน 251 รีวิว

Biore

UV Perfect Face Milk 50+/PA+++
อันดับ 2 Sun protection for face
869 pt. จำนวน 243 รีวิว

Biore

Pore Pack Aroma
อันดับ 2 Peeling
186 pt. จำนวน 76 รีวิว

Biore

UV Anti-Pollution Body Care Serum Intensive White SPF50+ PA+++
อันดับ 2 Sun protection for body
549 pt. จำนวน 119 รีวิว

Biore

Sara Sara Powder Sheet Fresh Citrus Fragrance
อันดับ 3 Powder sheet/ Wipe
63 pt. จำนวน 20 รีวิว

Biore

Marshmallow Foaming Acne Care
อันดับ 3 Mousse Foam
62 pt. จำนวน 19 รีวิว

Biore

UV CC Milk SPF50+ PA++++
อันดับ 3 Sun protection for face
857 pt. จำนวน 244 รีวิว

Biore

Pore Pack
อันดับ 3 Peeling
100 pt. จำนวน 41 รีวิว

Biore

Perfect Cleansing Oil
อันดับ 3 Cleansing Oil
349 pt. จำนวน 104 รีวิว

Biore

Sara Sara Powder Sheet Soft Touch
อันดับ 4 Powder sheet/ Wipe
29 pt. จำนวน 9 รีวิว

Biore

Biore Sakura Sensation
อันดับ 4 Body Wash
164 pt. จำนวน 51 รีวิว

Biore

UV Anti-Pollution Body Care Serum Extra Moist SPF50+ PA+++
อันดับ 5 Sun protection for body
354 pt. จำนวน 78 รีวิว

Biore

Perfect Mild Cleansing Liquid
อันดับ 6 Cleansing Lotion/ Water
354 pt. จำนวน 108 รีวิว

Biore

Sara Sara Powder Sheet Deodorant
อันดับ 6 Powder sheet/ Wipe
19 pt. จำนวน 6 รีวิว

Biore

Sara Sara Powder Sheet Fresh Soap Fragrance
อันดับ 7 Powder sheet/ Wipe
11 pt. จำนวน 4 รีวิว

Biore

Pore Pack T-Zone
อันดับ 8 Peeling
26 pt. จำนวน 10 รีวิว

Biore

Makeup Remover for Eye & Lip
อันดับ 8 Point remover
58 pt. จำนวน 17 รีวิว

Biore

Perfect Cleansing Water Oil Clear
อันดับ 8 Cleansing Lotion/ Water
288 pt. จำนวน 61 รีวิว

Biore

Biore UV Aqua Rich Watery BB SPF50+/ PA++++
อันดับ 9 Sun protection for face
338 pt. จำนวน 105 รีวิว

Biore

Facial Foam Deep Detoxify
อันดับ 9 Foam
136 pt. จำนวน 60 รีวิว

Biore

Perfect Cleansing Water Soften UP
อันดับ 10 Cleansing Lotion/ Water
205 pt. จำนวน 43 รีวิว

Biore

UV Anti-Pollution Body Care Serum Refresh Bright SPF50+/PA+++
อันดับ 10 Sun protection for body
94 pt. จำนวน 20 รีวิว

Biore

Biore UV Aqua Rich Watery Mousse SPF50+/PA++++
อันดับ 11 Sun protection for face
271 pt. จำนวน 94 รีวิว

Biore

Biore Facial Foam Pure Oil Clear
อันดับ 12 Foam
112 pt. จำนวน 41 รีวิว

Biore

UV Perfect Milk SPF 50+/PA+++
อันดับ 12 Sun protection for face
247 pt. จำนวน 81 รีวิว

Biore

Biore Whitening Scrub
อันดับ 12 Body Wash
68 pt. จำนวน 24 รีวิว

Biore

Pore Pack
อันดับ 13 Peeling
19 pt. จำนวน 7 รีวิว

Biore

Cleansing Watery Lotion for Eye & Lip
อันดับ 14 Cleansing Lotion/ Water
176 pt. จำนวน 77 รีวิว

Biore

Biore UV Bright Face Milk SPF 50+/PA+++
อันดับ 15 Sun protection for face
190 pt. จำนวน 76 รีวิว

Biore

Biore UV Aqua Rich Watery Essence Rose SPF 50+/PA+++
อันดับ 23 Sun protection for face
89 pt. จำนวน 37 รีวิว

Biore

Biore UV Aqua Watery BB 3D Effect SPF50/PA+++
อันดับ 24 Sun protection for face
88 pt. จำนวน 32 รีวิว

Biore

Biore Perfect Skin Toner
อันดับ 26 Toner
26 pt. จำนวน 12 รีวิว

Biore

Biore UV Aqua Rich Watery Jelly SPF 30/PA+++
อันดับ 28 Sun protection for face
68 pt. จำนวน 21 รีวิว

Biore

Pore Pack Black Charcoal
อันดับ 28 Peeling
5 pt. จำนวน 1 รีวิว

Biore

Biore Relaxing Aromatic
อันดับ 29 Body Wash
29 pt. จำนวน 11 รีวิว

Biore

Biore Moisture Rich
อันดับ 30 Body Wash
27 pt. จำนวน 10 รีวิว

Biore

Perfect Mild Cleansing Liquid
อันดับ 30 Washing Gel
43 pt. จำนวน 11 รีวิว

Biore

Pore Detox Onsen Effect Facial Foam
อันดับ 31 Foam
59 pt. จำนวน 17 รีวิว

Biore

Biore Healty Plus
อันดับ 35 Body Wash
23 pt. จำนวน 7 รีวิว

Biore

Make Torokeru Liquid (Make Up Melt Remover Liquid)
อันดับ 37 Cleansing Lotion/ Water
28 pt. จำนวน 9 รีวิว

Biore

Biore Pore & T-Zone Care
อันดับ 38 Foam
50 pt. จำนวน 25 รีวิว

Biore

Biore UV Daily Care Gel SPF 30/PA+++
อันดับ 41 Sun protection for face
45 pt. จำนวน 22 รีวิว

Biore

Biore UV Aqua Rich Watery Cream Whitening SPF 50+/PA+++
อันดับ 43 Sun protection for face
44 pt. จำนวน 14 รีวิว

Biore

Biore UV Moist Face Milk SPF 50+/PA+++
อันดับ 45 Sun protection for face
40 pt. จำนวน 16 รีวิว
Dev-Cha USED CACHE: home_widget_rangking_v01_20180223 ... home_widget_rangking_v02_20180223

RANKING

Multiples

NARS

The multiple
143 pt. จำนวน 49 รีวิว

The Body Shop

Lip & Cheek Stain
88 pt. จำนวน 31 รีวิว

Yves Saint Laurent

Kiss and Blush
43 pt. จำนวน 12 รีวิว
more +