• Home
 • Trends
 • ACTIVITIES
 • ลงทะเบียน ลุ้นรับ POSITIF Cleansing Oil 200 รางวัล.
Dev-Cha No CACHE: ::Set Cache

ACTIVITIES

ลงทะเบียน ลุ้นรับ POSITIF Cleansing Oil 200 รางวัล.

9,918

POSITIF
Phyto Crystal Purifying Cleansing Oil


Cleansing Oil เนื้อบางเบาอุดมด้วยสาร Phyto Complex 8 สูตรอ่อนโยน
 • ทำความสะอาดผิวและล้างเครื่องสำอางได้อย่างหมดจด โดยไม่ระคายเคืองบริเวณรอบดวงตา
 • บำรุงผิวให้ชุ่มชื่น
 • ปราศจากความมัน 
 • กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต 
 • กระชับรูขุมขน ให้ผิวกระจ่างใส เนียนนุ่ม
วิธีใช้
 1. กดออยล์ 3-4 ปั๊มพ์ลงบนฝ่ามือที่แห้งสนิท 
 2. นวดออยล์ให้ทั่วบนใบหน้า โดยพรมน้ำลงบนใบหน้าเล็กน้อย
 3. นวดต่อกระทั่งออยล์เปลี่ยนเป็นน้ำนม แล้วล้างออกด้วยน้ำ
 4. จากนั้นจึงทำความสะอาดผิวหน้าด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าอีกครั้ง
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :: www.positifthailand.com

review positif cleansing oil
กติกา  
1. Login เข้าสู่ระบบสมาชิก cosme*net  (หากยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครได้ทีนี่..)   
2. คลิกปุ่ม cosme*free gifts ด้านล่าง  เพื่อร่วมกิจกรรม

ของรางวัล :: POSITIF Phyto Crystal Purifying Cleansing Oil 200 รางวัล (ขนาดทดลอง)

ระยะเวลาในการร่วมสนุก :: 9 มิ.ย. -9 ก.ค. 58

ประกาศผู้โชคดี :: 13 ก.ค. 58

***กิจกรรมนี้ หมดอายุแล้วค่ะ


ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 200 ท่านรับ POSITIF Phyto Crystal Purifying Cleansing Oil (ขนาดทดลอง)

**ผู้โชคดีทั้ง 200 ท่านไม่ต้องรายงานตัว เราจะจัดส่งของรางวัลไปให้ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในระบบลงทะเบียน
 1. ศิริพร อินทร
 2. วรุณทิพย์ ปรีดาวิจิตรกุล
 3. มนต์ฤดี ธรรมศรีสกุล
 4. วรอร ตันวานิช
 5. อนุภัทร บุญสถิตย์
 6. กมลชนก รุจิรโมรา
 7. ผุสดี จะริวรรณ
 8. โสภิตา จิรไชยสิงห์
 9. พงศกร พรมเทศ
 10. นฤมล ใบเนียม
 11. สุชาวลี ศุภมหิธร
 12. สุชาดา รังสิเสนา ณ อยุธยา
 13. สุวิมล กิตติวงศ์อนันต์
 14. ศยามล เครือทราย
 15. Thitikorn Duangsanit
 16. พรรณพัตร ตังคณิตานนท์
 17. pannita detchawat
 18. Ashirasa Thirasanglaor
 19. ปรัชญา อำพัน
 20. ปิยวรรณ รามภาพ
 21. อังศุมาลิน ศรีเสริม
 22. Rungthiwa Heng
 23. แสงจันทร์ เอี่ยมเขียว
 24. ภัสสร์ญาณ์ หาญสมบูรณ์
 25. ณัฐรดา บัวเลี้ยง
 26. ชุติมา สถิตธรรมธร สถิตธรรมธร
 27. กอบกาญจน์ พรโชคพิพัฒน์
 28. มัลลิกา ไทยเกียรติสกุล
 29. วรุณยุพา แสนบุญส่ง
 30. วรางเนตร วังอนานนท์
 31. นิตยา แก้วไชย
 32. จิตรลดา จิระวงศ์อร่าม
 33. ศรัณย์พัทธ์ บุญชัยยะ
 34. เบญจวรรณ สุคตะ
 35. สิริลักษณ์ เงินศิริ
 36. natacha ruecha
 37. บุษกร นัยวงศ์
 38. น.ส. ณัฐเชวง อินประเสริฐ
 39. สุฤทัย ธรรมชัยไพศาล
 40. เข็มพร สุทธิประภา
 41. ศรินรัตน์ พงศ์บุปผาชาติ
 42. บุญยดา ชาณุศร
 43. นฤมล จงชานสิทโธ
 44. อรอุมา แสนบุญ
 45. นฤนาถ นิ่มพิทักษ์พงศ์
 46. นงนุช ดำรงค์สุทธิพงศ์
 47. rasupa choatkittidhorn
 48. ศศิวิมล เตชะวลีกุล
 49. Varaporn Longcharoen
 50. พิณณา เหล่าอนันต์ชัย
 51. พรนภา กองบางกุ้ง
 52. ศิริลักษณ์ เศรษฐลักษณ์
 53. ปวันศิริ จองสี
 54. Chonthikarn Som อินแสงแวง
 55. Supatthra Rungrojsathaporn
 56. บุษบา ประคัลภวงส์
 57. น้ำทิพย์ เชิดผล
 58. รัชนีย์ภรณ์ คำมาก
 59. อัมพวัน ตั้งประเสริฐกิจ
 60. natphimol timai
 61. กัญชลิการ์ เทียนเถื่อน
 62. Warunee Phongchan
 63. Kansinee Chumsai Na Ayuttaya
 64. เมธินี จิระวัฒน์
 65. อุษณา ฤทธิ์ขจร
 66. รัศพร สกุลคุณากร
 67. mindjung กาญจนชญา ศิริโชติ
 68. Navarat Paneetapalin ปณีตะผลินทร์
 69. กรรณิการ์ อิทธิริวิชัย
 70. สุชัญญา จิตต์กุศล
 71. ศุภราภรณ์ สุวรรณมณีแดง
 72. bualuang jaidee
 73. แววดี ซุ้มกอทอง
 74. Apinya Kitueawiriya
 75. สุรีย์ แช่มช้อย
 76. Piyaporn Pornrattanachotisakul
 77. สุพิชญ์ชญา ชีวชูเกียรติ
 78. กัลยา นพรุจชโนดม
 79. วริศรา พรพิชิตพงษ์
 80. Chaweewan Preecha
 81. Danaiya Jedsadamanomai
 82. Pimporn Wongfan
 83. pretty ตั้งจิตวัฒนากร
 84. ปาณิสรา ชุณห์ศรี
 85. เกษรา จงนันทนาวนิชย์
 86. nadda รัศมีแพทย์
 87. เกตทิพย์ เกษโกวิท
 88. วิศณี ศรีกาญจน์
 89. มัฌฌุฎา ทองโคตร
 90. Oon Delirious
 91. Budsara Naiwong
 92. Kullaya Piriyesyangkul
 93. อรัญญาภา อาทากูล
 94. Chanika Khemasakchai
 95. ลักขณา วิเศษชัยศิลป์
 96. Pattakit Chomwicha
 97. วรางคณา ศิวชาติ
 98. วลัญช์พักตร์ แจ้งกลั่น
 99. จุฑาภา สนใจ
 100. เบญจมาศ สุวรรณ์ทวีกุล
 101. Benjawan Teansawang
 102. อุไทย สุจริต
 103. Raksiri Yingboon
 104. อรุณี บุญละเลิศ
 105. วราภรณ์ กาญจนวิโรจน์
 106. วิทย์ธิดา สมสุข
 107. Boonthida Asawapornchai
 108. อรไท สวัสดิชัยกุล
 109. ศิรินทิพย์ พรมภักดิ์
 110. Siriluck Leewiwattanawong
 111. Muka Dee
 112. เบญจวรรณ ทองประดิษฐ์
 113. พรกมล วิมลธรรม
 114. ลัดดานันท์ เสลาหอม
 115. พิไลพร นนท์ชนะ
 116. ภพิชญาภรณ์ ช่วยทอง
 117. สุจิตรา ศาสนพิทักษ์
 118. Saranya Chumpon
 119. กัญช์ธนิศ กิติมาลา
 120. ปิยนุช แดนสลัด
 121. นางสาวทิพย์วดี ทองเจือเพชร
 122. พรทิพย์ รัตนะ
 123. Nattaporn Lawpet
 124. ศิริวรุณ แสวงศักดิ์
 125. Jeejung Jee กันยารัตน์ รติธนวันต์
 126. สุวรรณี กิตติพงษ์
 127. แสวง ทองเรือง
 128. นัฏธิตา วัฒนกฤษฎา
 129. ณิชาดา วิเศษกาศ
 130. นลินรัตน์ บัวงาม
 131. ฟารีดา หะยีหมัด
 132. กฤษณา นาทิเลศ
 133. ณัฐชยา เอกวิริยกิจ
 134. ลัดดาวัลย์ จันทร์อำนวย
 135. สมลักษณ์ ธนธาดากุล
 136. Duangrat Tangsuteerachai
 137. จุฑารัตน์ ยิ้มแย้ม
 138. พิมประภา ประพิณ
 139. ปณภัช จันทร์แก้ว
 140. ภัสสรีย์ บริสุทธนารักษ์
 141. พิชญ์ ไชยวุฒิมงคล
 142. janejirab janejira berkban
 143. nitcha tunsaraviphut
 144. ศรางคพัชร ณ นรงค์
 145. วาสนาดี อุณหโชค
 146. น.ส.ธนพร ฉิมประดิษฐ
 147. sutatip wattanabuppha **กรอกที่อยู่ไม่ครบ รบกวนแจ้งที่อยู่มาใน inbox >> facebook.com/cosmenet ภายในวันที่ 4 ส.ค. 58
 148. -Tippawan Yim-
 149. ปิยะวรรณ สวัสดิ์เมือง
 150. ณิชมล มีชำนาญ
 151. นิติยา ส่างหลวง
 152. Alissara Chanson
 153. จงลักษณ์ ทับยา
 154. pensupa rattanabussayaporn
 155. กรรณิการ์ สำริดเปี่ยม
 156. ศิริพร เฉลิมศรีสุรัตน์
 157. นภัทร เฉลิมศิลป์
 158. จิตรา เกสพานิช
 159. เกณิกา คล้ายสถาพร
 160. นวลนภา จินดา
 161. oh7345 Visuthi
 162. นันทวัน พรหมมาศ
 163. Sukanya Aungsumongkolkul
 164. ณฐมน เบญจมงคลกุล
 165. Jutamas Sookprasit
 166. ณัฐกาญจน์ ชัยเมืองใจ
 167. พรรณฑิตา อภิญ
 168. ปิยนุช ชวนเกษมวิวัฒน์
 169. กังสดา ดำรงวนากุล
 170. ราชกุล วิริยพรหม
 171. Nartnaree Triwisuttipan
 172. ศรีนวล พรรัตน์มนต์ชัย
 173. พจนา เกตุมาลา
 174. กนกกาญจน์ สกุลสุขประเสริฐ
 175. ปริยาภัทร วัฒนเศรษฐพงศ์
 176. Lalita Chunlasupha
 177. อัจฉราพร แสงกลิ่น
 178. Chanyaporn Saengtago
 179. มะลิวัลย์ บรรเทิงใจ
 180. phawinie onsawai
 181. Nume Lee leekaew
 182. thanya itthiphon
 183. กาญจนา เลี้ยงดี
 184. Nalida Jitsopha
 185. Guy Manorach
 186. yuwadee riantrakul
 187. ลีลารัตน์ เรืองเด่นเหลือง
 188. Anocha Mankongdee
 189. จรุงจันทร์ ศักดิ์ธรรมเจริญ
 190. กิตติวรากรณ์ กันตี
 191. มณชยา สือสิน
 192. Natthaya boonjumnong
 193. วียานุช แจ่มจันทร์
 194. วินาที สุภาผล
 195. กมลวรรณ จันทรประทุม
 196. ปริยณัฐ รุจิชัยวิสิฐ
 197. สุธี ฟองมูล
 198. นนทชา สู่พิทักษ์
 199. ประภาศรี บางกระเทศ
 200. รัชต์ภรณ์ แซ่เฉ้น


Tags:
SET CACHE
 
น่าสน น่าสน
10/06/2015 06:50:21
ลงทะเบียนแล้วคะ
10/06/2015 09:53:58
 
ร่วมสนุกด้วยคนนะคะ
10/06/2015 16:03:58
 
ร่วมสนุกแล้วคะ
10/06/2015 16:17:29
ร่วมแล้ว
10/06/2015 17:16:47
ร่วมสนุก อยากลองใช้
11/06/2015 10:57:30
 
^O^ จัดไป..อิ อิ
12/06/2015 15:22:08
 
น่าลองใช้มากๆเลย
15/06/2015 15:13:11
 
คลิกส่งข้อมูลแล้วมันเด้งออก แจ้งว่าให้เลือกประเภทของคลีนซิ่ง ซึ่งเลือกไปแล้วอะ
16/06/2015 14:05:04
 
ร่วมสนุกด้วยคนค่า น่าลองใช้มากๆเลย
17/06/2015 08:58:33
Pages: 1 2 3 Next
กรุณา Login ก่อนนะคะ
Dev-Cha USED CACHE: home_widget_rangking_v01_20180419 ... home_widget_rangking_v02_20180419

RANKING

Emulsion

Skinfood

Tomato Whitening Emulsion
123 pt. จำนวน 44 รีวิว

Skinfood

Peach Sake Emulsion
95 pt. จำนวน 35 รีวิว

Laneige

Balancing Emulsion Light
82 pt. จำนวน 25 รีวิว
more +