Join our family!
News product news

07/01/2013

ชานิ้วมือ ระวัง! พังผืดทับเส้นประสาทที่ข้อมือ“โรคพังผืดทับเส้นประสาทที่ข้อมือ”

     พบได้บ่อย ผู้ที่เป็นจะมีอาการชานิ้วมือ ซึ่งมักจะเป็นที่นิ้วกลางและนิ้วนาง รวมทั้งนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือก็ชาได้ เริ่มแรกมักจะมีอาการชาตอนกลางคืน ถ้าสะบัดข้อมืออาการจะดีขึ้น ต่อมาอาการชาจะเป็นมากและบ่อยขึ้น จนกระทั่งชาเกือบตลอดเวลา นอกจากนี้ ผู้ป่วยจะไม่ค่อยมีแรง ทำของหลุดจากมือโดยไม่ได้ตั้งใจ ถ้าเป็นนานๆ โดยไม่ได้รับการรักษาจะมีอาการอุ้งมือด้านข้างลีบได้นพ.ทวีพงษ์ จันทรเสโน
ศัลยแพทย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลเวชธานี บอกว่า

     ส่วนใหญ่อาการมือชาที่พบ มีสาเหตุจากเส้นประสาทกดทับที่ฝ่ามือ (Carpal Tunnel Syndrome) ซึ่งจะทำให้มีอาการปวดมือ ปวดร้าวขึ้นไปที่แขน และมักจะมีอาการชาที่นิ้วมือ โดยเฉพาะที่นิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลางและบางส่วนของนิ้วนางตามแนวของเส้นประสาท

     อาการปวดจะมีมากขึ้นเมื่อมีการใช้งานในลักษณะการเกร็งอยู่นานๆ ในท่าเดิม เช่น การจับมีด กรรไกร การทำงานช่างที่ใช้ค้อนหรือใช้เครื่องมือที่มีแรงสั่นสะเทือน ตั้งแต่เครื่องเป่าผมจนถึงเครื่องกระแทกเจาะคอนกรีต มักจะมีอาการปวดในเวลากลางคืนหรือเวลาตื่นนอนตอนเช้า บางรายที่ถูกกดทับอยู่นานๆ จะเริ่มมีอาการอ่อนแรงของมือ เช่น จะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงเวลากำมือ โดยเฉพาะการใช้มือหยิบของเล็กๆ จะทำได้ลำบากและมีกล้ามเนื้อลีบที่ฝ่ามือ

      อาการปวดและชาเกิดเนื่องจากมีความดันสูงในช่องอุโมงค์ที่เส้นประสาทลอดผ่านที่บริเวณฝ่ามือ เนื่องจากมีการอักเสบและการหนาตัวของเนื้อเยื่อพังผืดที่คลุมช่องอุโมงค์นี้ ทำให้เกิดการกดทับเส้นประสาท ผู้ป่วยจะมีอาการชามือได้ ซึ่งในรายที่เป็นมากๆ จะเกิดเนื้อเยื่อพังผืดบางๆ รัดเส้นประสาทอีกชั้นหนึ่ง ทำให้การรักษาด้วยยาไม่ได้ผล นอกจากนี้อาจมีสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ใช่เพราะพังผืดหนาขึ้นก็ได้ เช่น เยื่อหุ้มรอบเส้นเอ็นหนาตัวขึ้น ก็อาจทำให้มีความดันในช่องอุโมงค์บริเวณฝ่ามือสูงขึ้นได้เช่นกัน


ปัจจัยเสี่ยงและโรคที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

      เช่น โรคเบาหวาน , โรคข้ออักเสบ เช่น รูมาตอยด์, เก๊าต์, โรคต่อมไทรอยด์บกพร่อง, ภาวะตั้งครรภ์, ก้อนถุงน้ำหรือเนื้องอกในช่องอุโมงค์, กระดูกหักบริเวณข้อมือ, การใช้งานมือนานๆ, ภาวะบวมน้ำจากโรคไต โรคตับ เป็นต้น


ทำอย่างไรเมื่อพบอาการน่าสงสัยดังกล่าวข้างต้น

      เบื้องต้นผู้ป่วยควรมาพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยก่อนว่าใช่โรคพังผืดทับเส้นประสาทที่ข้อมือหรือไม่ เนื่องจากอาจเป็นโรคอื่น หรือการกดทับเส้นประสาทที่ตำแหน่งอื่นก็ได้ โดยแพทย์จะดูจากอาการปวดแปลบๆ เวลาเคาะที่เส้นประสาท และอาจพบว่ามีกล้ามเนื้อลีบ ในบางรายอาจต้องใช้การตรวจระบบไฟฟ้าของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ หากแพทย์ให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้

การรักษาเบื้องต้น

      คือการลดความดันในโพรงข้อมือ ได้แก่ การดามข้อมือ พบว่า ถ้าให้ข้อมืออยู่นิ่งๆ ตรงๆ จะมีความดันในโพรงข้อมือต่ำสุด ส่งผลให้เลือดไหลไปเลี้ยงเส้นประสาทดีขึ้น วิธีนี้ใช้สำหรับกรณีที่เป็นระยะแรก คือพังผืดยังไม่หนามากนัก จะได้ผลค่อนข้างดีปรับการใช้ข้อมือในการทำงานและชีวิตประจำวัน การทำงานที่ต้องใช้ข้อมือกระดกขึ้น หรืองอข้อมือซ้ำๆ กันนานๆ รวมทั้งงานที่มีการสั่นกระแทกจะทำให้ความดันในโพรงข้อมือสูงขึ้นได้ การปรับอุปกรณ์การทำงานให้ถูกตามหลักวิชาชีพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น และหลีกเลี่ยงการใช้งานมือในลักษณะเกร็งนานๆ

ควบคุมหรือรักษาโรคประจำตัว โดยเฉพาะเบาหวานให้ดีการใช้ยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ชนิดรับประทานมักจะได้ผลดี แต่ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์การฉีดยาสเตียรอยด์เข้าไปในช่องอุโมงค์จะช่วยลดการอักเสบและบางรายอาจหายได้ แพทย์จะใช้ยาชาผสมกับยาสเตียรอยด์ฉีดเข้าไป โดยจะหลีกเลี่ยงการฉีดตรงเส้นประสาท แต่จะฉีดไปในโพรงข้อมือรอบๆ แทน วิธีนี้พบว่าได้ผลดีเฉลี่ยประมาณ 40 - 50% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะของโรค และปัจจัยอื่นๆ

ถ้าการรักษาเบื้องต้นไม่ประสบความสำเร็จ และผู้ป่วยมีอาการชามากขึ้น ซึ่งในกรณีนี้อาจจำเป็นต้องรับการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดการผ่าตัด เป็นการรักษาในรายที่มีอาการมากหรือกล้ามเนื้อเริ่มอ่อนแรงหรือลีบลง และไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา ซึ่งการรักษาด้วยการผ่าตัดทำให้โรคหายขาดได้ โดยทั่วไปหลักการของการผ่าตัดโรคพังผืดทับเส้นประสาทในข้อมือ คือ การเข้าไปตัดพังผืดที่พาดผ่านบริเวณด้านหน้าข้อมือออก ซึ่งจะทำให้ช่องว่างในโพรงข้อมือเพิ่มขึ้นประมาณ 15 - 20% ทำให้ความดันในโพรงข้อมือลดลง และเลือดสามารถมาเลี้ยงเส้นประสาทได้ดีขึ้น

วิธีการผ่าตัดพังผืดทับเส้นประสาทที่ข้อมือมีหลายวิธี
โดยวิธีที่ศัลยแพทย์นิยมทำกัน และยังถือว่าเป็นวิธีมาตรฐาน ได้แก่

 • การผ่าตัดแบบเปิด (Open carpal tunnel release) วิธีนี้จะเปิดให้เห็นเส้นประสาทได้โดยตรง โอกาสบาดเจ็บต่อเส้นประสาทจะน้อยกว่า และสามารถทำการผ่าตัดอื่นร่วมด้วยได้ เช่น ตัดเยื่อหุ้มเอ็นออกได้ด้วย

วิธีการผ่าตัดทางเลือกอื่น

 1. การผ่าตัดแบบเปิดแผลจำกัด (Limited open carpal tunnel release) วิธีนี้จะเปิดแผลประมาณ 1.5 เซนติเมตร ที่ฝ่ามือและสามารถตัดพังผืดออกได้เช่นเดียวกับวิธีผ่าตัดแบบมาตรฐาน แต่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษในการตัด วิธีนี้จะมีแผลที่เล็กกว่า ผู้ป่วยกลับไปทำงานได้เร็วขึ้น ส่วนผลการรักษาก็ดีพอๆ กับวิธีมาตรฐาน

 2. การผ่าตัดผ่านกล้อง (Arthroscopic carpal tunnel release) วิธีนี้จะใช้กล้องส่องเข้าไปใต้ต่อพังผืดข้อมือ และตัดพังผืดออกจากด้านใน วิธีนี้จะทำให้ผู้ป่วยกลับไปทำงานตามปกติได้เร็วขึ้น และเนื่องจากปราศจากแผลผ่าตัดที่มือ ผู้ป่วยจึงไม่เกิดการปวดที่ฝ่ามือหลังผ่าตัด ซึ่งเป็นปัจจัยที่พบได้บ่อยในการผ่าตัดแบบเดิม

      ทั้งนี้การรักษาสามารถทำได้ทุกวิธี ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค รวมถึงประสบการณ์และความชำนาญของศัลยแพทย์เป็นหลัก


ข้อมูลโดย : ศูนย์ศัลยกรรมทางมือ โรงพยาบาลเวชธานี
ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

(1930 views)


Comment

 • jubjib น่ากลัวจัง
  07/01/2013 12:21:28

 • honeymay โรคทางมือ ก็มีด้วย ต้องระวังตัว
  07/01/2013 12:50:12

 • woranun ^O^ ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆค่ะ...เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ
  07/01/2013 13:31:57

 • por ต้องระวังเลย วัน ๆ คลิกเม้าอย่างเดียว
  07/01/2013 14:58:41

 • jn_jenny น่ากลัวจัง T^T ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะค้า
  07/01/2013 16:53:40

 • am happy ป้องกันไว้ก่อนดีกว่า
  07/01/2013 17:29:40

 • nursekeray แบบนี้ต้องระวังไว้แล้วล่ะ
  07/01/2013 19:21:07

 • liloo มีประโยชน์มากเลย ขอบคุณนะคะ
  07/01/2013 21:06:21

 • Sunshine Day ข้อมูลเป็นประโยชน์มาก ^_^
  07/01/2013 21:15:11

 • naksuriwong ขอบคุณมากนะคะ
  07/01/2013 22:50:07

 • Aum ขอบคุณข้อมูลดีๆ คะ
  08/01/2013 07:24:28

 • Lookyorr ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ดีๆ แบบนี้ค่ะ
  08/01/2013 10:12:01

 • Noiwilawan ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ
  08/01/2013 10:31:32

 • Nubowz น่ากลัวอ่ะ....
  ขอบคุณข้อมูลดีๆค่ะ ^_^
  08/01/2013 10:55:44

 • JoiceDuangluck ง่ะ น่ากลัว ขอบคุณข้อมูลดีดีน่ะค่ะ
  09/01/2013 14:57:42

 • Artcinnamoroll แม่เราก็เป็นแต่ตอนนี้หายแหละ พอดีเป็นไม่มาก ต้องระวังกันนะึ่ะสาวๆ
  09/01/2013 20:05:38

 • naksuriwong ดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะ
  09/01/2013 23:04:06

 • beer wong ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ
  11/01/2013 16:38:53

 • poo ความรู้รอบตัวเลย
  11/01/2013 21:25:31

 • HappyPeach ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ ^^
  14/01/2013 02:13:48

 • namtafa good
  17/01/2013 23:00:53

 • Mini ขอบคุณค่ะสำหระบข้อมูลดีๆ
  19/01/2013 19:22:52

 • O'er Oxidized แต้งคัฟ
  20/01/2013 21:53:47

 • minokung คนในปัจจุบันใช้คอมเยอะ ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง
  21/01/2013 21:45:07

 • Sa น่ากลัวอ่ะ O_O ใช้คอมทุกวันด้วยอ่ะ
  23/01/2013 13:13:39

 • namtafa thanks
  25/01/2013 20:51:56

 • benjy น่ากลัวจัง
  26/01/2013 21:54:54

 • Boom Boom ขอบคุณความรู้ดีๆนะคะ
  28/01/2013 16:47:16

 • kalamay ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับข้อมูลดีๆ
  11/06/2013 08:30:47

 • พีพี คนเดิมๆ เราก็ปวดๆชาๆที่มือ,ข้อมืออยู่บ่อยๆ....
  28/06/2013 15:24:22

* หากคุณต้องการ Comment กรุณา "login" ด้วยค่ะ หากคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิกกรุณา "สมัครสมาชิก" ก่อนนะคะ