REVIEWS

รีวิวเครื่องสำอางจากผู้ใช้จริง

เราใช้แล้วไม่ค่อยดีอ่ะ
หน้าค่อนข้างมันแล้ว
ไม่ขาวขึ้นอ่ะ

  • เป็นเครื่องสำอางที่ใช้อยู่เป็นประจำใช่หรือไม่ : ใช่
  • รีวิวผลิตภัณฑ์เมื่อ : -
  • ผลลัพธ์หลังการใช้ : -
  • ซื้อผลิตภัณฑ์จาก : -
รีวิวเมื่อ 26 Feb 2010

Dev-Cha USED CACHE: home_widget_rangking_v01_20170926 ... home_widget_rangking_v02_20170926

RANKING

Cleansing Cream

RMK

Creamy Soap N
92 pt. จำนวน 30 รีวิว

Skinfood

Milk Mania Cleansing Cream
83 pt. จำนวน 27 รีวิว

KOSE (BEAUTE de KOSE)

White Succeed Washing Cream
43 pt. จำนวน 15 รีวิว
more +