REVIEWS

รีวิวเครื่องสำอางจากผู้ใช้จริง

ไม่ชอบกลิ่นอย่างแรง

  • เป็นเครื่องสำอางที่ใช้อยู่เป็นประจำใช่หรือไม่ : ใช่
  • รีวิวผลิตภัณฑ์เมื่อ : -
  • ผลลัพธ์หลังการใช้ : -
  • ซื้อผลิตภัณฑ์จาก : -
รีวิวเมื่อ 21 Jul 2009

Dev-Cha USED CACHE: home_widget_rangking_v01_20171120 ... home_widget_rangking_v02_20171120

RANKING

Face Powder

Deleaf Thanaka

Talcum Powder
519 pt. จำนวน 133 รีวิว

DERMIST

Pinky Wink Powder
68 pt. จำนวน 20 รีวิว

Fracora

White Powder V90
36 pt. จำนวน 11 รีวิว
more +