REVIEWS

รีวิวเครื่องสำอางจากผู้ใช้จริง

ตะเกียงสวยมากกๆ ไม่เหมือนตะเกียงเหมือนเครื่องประดับ ใช้จุดเปลี่ยนบรรยกาศในห้อง

  • เป็นเครื่องสำอางที่ใช้อยู่เป็นประจำใช่หรือไม่ : ไม่ใช่
  • รีวิวผลิตภัณฑ์เมื่อ : เริ่มใช้
  • ผลลัพธ์หลังการใช้ : สดชื่น , ผ่อนคลาย, สดชื่น ผ่อนคลาย
  • ซื้อผลิตภัณฑ์จาก : แบรนด์ชอป
รีวิวเมื่อ 1 May 2016 at 21:18