Biore

Biore
Biore

Biore

ก่อตั้งวันที่ :-
Made in : คาโอ ประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพรวมของ Brand : Biore คาโอ ประเทศไทย ประกอบด้วย บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด คาโอ ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2507 เพื่อดำเนินงานการผลิต และจำหน่ายแชมพู  และผงซักฟอก และในปีพ.ศ. 2515 ได้ก่อตั้ง โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ


ปรัชญา & สโลแกน : Biore The Beginning point of happiness from the clear skin (จุดเริ่มต้น ความสุขของผิวใส)
สินค้า :

Biore
บริการ : Biore Facial Foam ,Biore UV ,Biore Makeup Remover , Biore Porepack , Biore Shower Cream

ข้อมูลการติดต่อ :
Counter Location :


Store Location : วางจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป และร้านสุขภาพและความงามPRODUCTS

All result 71 Products

Biore

Biore Facial Foam Pure Smooth Bright
อันดับ 48 Foam
38 pt. จำนวน 13 รีวิว

Biore

Facial Foam Pure Perfect
อันดับ 49 Foam
35 pt. จำนวน 11 รีวิว

Biore

Biore Luminous Whitening UV Care
อันดับ 50 Foam
35 pt. จำนวน 18 รีวิว

Biore

2 in 1 Foaming Cleanser
อันดับ 51 Foam
34 pt. จำนวน 11 รีวิว

Biore

Biore UV Tint Milk SPF 30 PA++
อันดับ 53 Sun protection for face
31 pt. จำนวน 9 รีวิว

Biore

Biore Facial Foam Pure Acne Clear
อันดับ 60 Foam
29 pt. จำนวน 10 รีวิว

Biore

Biore UV Mild Care Milk SPF28 PA++
อันดับ 61 Sun protection for face
29 pt. จำนวน 8 รีวิว

Biore

UV Perfect Spray SPF50+/PA++++
อันดับ 65 Sun protection for face
26 pt. จำนวน 7 รีวิว

Biore

Biore Luminous Whitening Clarity Radiance
อันดับ 69 Foam
23 pt. จำนวน 12 รีวิว

Biore

Biore Facial Foam Pure White
อันดับ 75 Foam
22 pt. จำนวน 7 รีวิว

Biore

Biore's Marshmallow Whip
อันดับ 79 Foam
18 pt. จำนวน 7 รีวิว

Biore

Biore Fine-Wrinkle Prevention
อันดับ 82 Foam
18 pt. จำนวน 8 รีวิว

Biore

Biore Acne and Oil Care
อันดับ 86 Foam
17 pt. จำนวน 13 รีวิว

Biore

Biore Smooth and Soft Care
อันดับ 108 Foam
11 pt. จำนวน 4 รีวิว

Biore

Men`s Biore Acne and Oil Block
อันดับ 140 Foam
6 pt. จำนวน 2 รีวิว

Biore

Pore Detox Charcoal Cool Facial Foam
อันดับ 160 Foam
5 pt. จำนวน 1 รีวิว

Biore

Pore Detox Botanical Beads Facial Foam
อันดับ 184 Foam
3 pt. จำนวน 1 รีวิว

Biore

Men`s Biore Deep Clean Action
อันดับ 211 Foam
2 pt. จำนวน 1 รีวิว

Biore

Men`s Biore Energizing White
Wash
0 pt. จำนวน 0 รีวิว

Biore

Men's Biore Active Refresh
Wash
0 pt. จำนวน 0 รีวิว

Biore

MEN' S Biore UV Cool White Cream
Sun protection
0 pt. จำนวน 0 รีวิว