Biore

Biore
Biore

Biore

ก่อตั้งวันที่ :-
Made in : คาโอ ประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพรวมของ Brand : Biore คาโอ ประเทศไทย ประกอบด้วย บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด คาโอ ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2507 เพื่อดำเนินงานการผลิต และจำหน่ายแชมพู  และผงซักฟอก และในปีพ.ศ. 2515 ได้ก่อตั้ง โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ


ปรัชญา & สโลแกน : Biore The Beginning point of happiness from the clear skin (จุดเริ่มต้น ความสุขของผิวใส)
สินค้า :

Biore
บริการ : Biore Facial Foam ,Biore UV ,Biore Makeup Remover , Biore Porepack , Biore Shower Cream

ข้อมูลการติดต่อ :
Counter Location :


Store Location : วางจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป และร้านสุขภาพและความงามPRODUCTS

All result 70 Products

Biore

UV Aqua Rich Watery Essence SPF 50+/PA++++
อันดับ 1 Sun protection for face
1863 pt. จำนวน 480 รีวิว

Biore

Perfect Cleansing Water
อันดับ 1 Cleansing Lotion/ Water
820 pt. จำนวน 247 รีวิว

Biore

Cleansing Milk
อันดับ 1 Cleansing Milk
574 pt. จำนวน 142 รีวิว

Biore

Biore Perfect Cleansing Cotton
อันดับ 1 Cleansing Wipes
286 pt. จำนวน 79 รีวิว

Biore

UV Aqua Rich Watery Gel SPF50+/PA++++
อันดับ 1 Sun protection for body
522 pt. จำนวน 116 รีวิว

Biore

Pore Pack Black
อันดับ 1 Peeling
346 pt. จำนวน 127 รีวิว

Biore

Marshmallow Foaming Acne Care
อันดับ 1 Cleansing Mousse
59 pt. จำนวน 18 รีวิว

Biore

2in1 Makeup Remover Foam
อันดับ 1 Foam
691 pt. จำนวน 214 รีวิว

Biore

UV CC Milk SPF50+ PA++++
อันดับ 2 Sun protection for face
833 pt. จำนวน 238 รีวิว

Biore

UV Anti-Pollution Body Care Serum Intensive White SPF50+ PA+++
อันดับ 2 Sun protection for body
471 pt. จำนวน 102 รีวิว

Biore

Pore Pack Aroma
อันดับ 2 Peeling
179 pt. จำนวน 74 รีวิว

Biore

UV Anti-Pollution Body Care Serum Extra Moist SPF50+ PA+++
อันดับ 3 Sun protection for body
288 pt. จำนวน 63 รีวิว

Biore

Sara Sara Powder Sheet Fresh Citrus Fragrance
อันดับ 3 Powder sheet/ Wipe
63 pt. จำนวน 20 รีวิว

Biore

Pore Pack
อันดับ 3 Peeling
98 pt. จำนวน 40 รีวิว

Biore

Perfect Cleansing Oil
อันดับ 3 Cleansing Oil
332 pt. จำนวน 100 รีวิว

Biore

Perfect Mild Cleansing Liquid
อันดับ 4 Cleansing Lotion/ Water
351 pt. จำนวน 107 รีวิว

Biore

Sara Sara Powder Sheet Soft Touch
อันดับ 4 Powder sheet/ Wipe
29 pt. จำนวน 9 รีวิว

Biore

Biore Sakura Sensation
อันดับ 4 Body Wash
150 pt. จำนวน 47 รีวิว

Biore

Sara Sara Powder Sheet Deodorant
อันดับ 5 Powder sheet/ Wipe
19 pt. จำนวน 6 รีวิว

Biore

Perfect Cleansing Water Oil Clear
อันดับ 7 Cleansing Lotion/ Water
263 pt. จำนวน 55 รีวิว

Biore

Sara Sara Powder Sheet Fresh Soap Fragrance
อันดับ 7 Powder sheet/ Wipe
11 pt. จำนวน 4 รีวิว

Biore

Perfect Cleansing Water Soften UP
อันดับ 8 Cleansing Lotion/ Water
201 pt. จำนวน 42 รีวิว

Biore

Pore Pack T-Zone
อันดับ 8 Peeling
26 pt. จำนวน 10 รีวิว

Biore

Makeup Remover for Eye & Lip
อันดับ 8 Point remover
58 pt. จำนวน 17 รีวิว

Biore

Biore UV Aqua Rich Watery BB SPF50+/ PA++++
อันดับ 8 Sun protection for face
338 pt. จำนวน 105 รีวิว

Biore

Facial Foam Deep Detoxify
อันดับ 8 Foam
136 pt. จำนวน 60 รีวิว

Biore

UV Perfect Face Milk 50+/PA+++
อันดับ 9 Sun protection for face
299 pt. จำนวน 120 รีวิว

Biore

Biore UV Aqua Rich Watery Mousse SPF50+/PA++++
อันดับ 10 Sun protection for face
271 pt. จำนวน 94 รีวิว

Biore

Biore Facial Foam Pure Oil Clear
อันดับ 10 Foam
105 pt. จำนวน 39 รีวิว

Biore

Cleansing Watery Lotion for Eye & Lip
อันดับ 10 Cleansing Lotion/ Water
176 pt. จำนวน 77 รีวิว

Biore

Biore Whitening Scrub
อันดับ 11 Body Wash
68 pt. จำนวน 24 รีวิว

Biore

UV Perfect Milk SPF 50+/PA+++
อันดับ 13 Sun protection for face
212 pt. จำนวน 73 รีวิว

Biore

Pore Pack
อันดับ 13 Peeling
19 pt. จำนวน 7 รีวิว

Biore

Perfect Mild Cleansing Liquid
อันดับ 13 Cleansing Gel
40 pt. จำนวน 10 รีวิว

Biore

Biore UV Bright Face Milk SPF 50+/PA+++
อันดับ 15 Sun protection for face
180 pt. จำนวน 74 รีวิว

Biore

Biore UV Aqua Rich Watery Essence Rose SPF 50+/PA+++
อันดับ 21 Sun protection for face
89 pt. จำนวน 37 รีวิว

Biore

Biore UV Aqua Watery BB 3D Effect SPF50/PA+++
อันดับ 22 Sun protection for face
88 pt. จำนวน 32 รีวิว

Biore

Biore Perfect Skin Toner
อันดับ 23 Toner
26 pt. จำนวน 12 รีวิว

Biore

Biore UV Aqua Rich Watery Jelly SPF 30/PA+++
อันดับ 28 Sun protection for face
60 pt. จำนวน 19 รีวิว

Biore

Pore Detox Onsen Effect Facial Foam
อันดับ 28 Foam
59 pt. จำนวน 17 รีวิว

Biore

Biore Healty Plus
อันดับ 31 Body Wash
23 pt. จำนวน 7 รีวิว

Biore

Biore Relaxing Aromatic
อันดับ 32 Body Wash
22 pt. จำนวน 9 รีวิว

Biore

Biore Moisture Rich
อันดับ 33 Body Wash
22 pt. จำนวน 9 รีวิว

Biore

Make Torokeru Liquid (Make Up Melt Remover Liquid)
อันดับ 33 Cleansing Lotion/ Water
28 pt. จำนวน 9 รีวิว

Biore

Biore Pore & T-Zone Care
อันดับ 35 Foam
50 pt. จำนวน 25 รีวิว

Biore

Biore UV Daily Care Gel SPF 30/PA+++
อันดับ 36 Sun protection for face
45 pt. จำนวน 22 รีวิว

Biore

Biore UV Aqua Rich Watery Cream Whitening SPF 50+/PA+++
อันดับ 37 Sun protection for face
44 pt. จำนวน 14 รีวิว

Biore

Biore UV Moist Face Milk SPF 50+/PA+++
อันดับ 43 Sun protection for face
40 pt. จำนวน 16 รีวิว

Biore

Biore Sparkling Apple
อันดับ 44 Body Wash
16 pt. จำนวน 6 รีวิว

Biore

Biore Facial Foam Pure Smooth Bright
อันดับ 47 Foam
38 pt. จำนวน 13 รีวิว
Dev-Cha USED CACHE: home_widget_rangking_v01_20170328 ... home_widget_rangking_v02_20170328

RANKING

Set

Bobbi Brown

Best Sellers Lip & Eye Palette
102 pt. จำนวน 32 รีวิว

Bisous Bisous

Love Blossom Lip Kit
60 pt. จำนวน 18 รีวิว

12plus

Miracle Summer Diva Make Up Set
51 pt. จำนวน 17 รีวิว
more +